Logboek 2019

Hoe betrouwbaar?

working class
working class

 

Maandag, 9 december 2019

 

 

Vlijmen

 

Nette kleren aan en aanpassen aan DE maatschappij. De finaciele afwikkelingen en de benodigde handtekeningen plaatsen die tijdens afwezigheid zijn blijven liggen. Even ruiken aan de tijd, die voorbij is en beantwoord aan de formeel verplichte zakelijke zijde van de maatschappij terwijl ik al een jaar aan de zijkant sta van deze dagelijkse gang van zaken in Nederland.

Mijn emotionele thuis is feitelijk Panama terwijl de domicilie Nederland is. Het heeft allemaal geen invloed op de normale gang van zaken maar moet wel opletten.

Ziektekostenverzekering kan mopperen over de lange tijd in het buitenland, de verzekering op het huis voor wat betreft inbraakverzekering spelen een rol. De energiemaatschappij vraagt zich af waarom ik zo weinig energie gebruik. Ben je eindelijk eens energiezuinig is het weer niet goed en ontvang een brief dat ik in aanmerking kom voor een slimme meter? Toeval of niet maar het zet mij wel aan het denken.

Slimme meter in huis en men kan direct van een andere plaats bepalen wanneer ik thuiskom of dat ik voor een langere periode weg ben. En wie zit er aan de controleknoppen en hoe betrouwbaar zijn deze mensen?

 

Het is een van de redenen van mijn aversie tegen het huidige Nederland. Alles is overgeorganiseerd en gereguleerd zodat je alleen maar hoeft te werken en de belastingafdracht is al op voorhand voor je geregeld en wordt er voor jou bepaald dat je beter een huis kunt kopen om enkele jaren later die voordelen op eigen huis rigoureus af te straffen. Denk aan energiezuinige auto’s, bankverkeer, energie besparen, zonnepanelen, tweeverdieners enzovoort.

Op het einde van de dag maak ik de balans op en ben blij met de warme persoonlijke contacten. Maar teleurgesteld in de regels.